Jump to content
×
×
  • Create New...
  • * INFO DO MODERATORÓW - Nie zamykać tematów przywitania do ok 2 tygodni od rozpoczęcia!

Zgłoś gracza

Wszystkie zajścia na serwerach czy to na TS3 zgłaszamy w tym dziale wg. schematu który jest przedstawiony

Czas na rozpatrzenie zgłoszenia jest 48 godzin 

* Podany czas jest to max, decyzja może być szybsza, gracz nie ma prawa poganiać Administratora aby rozpatrzył jego prośbę szybciej.


Important Information

Accept the use of cookies We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.