Jump to content
Witaj drogi użytkowniku na cswroclaw.pl

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/09/2019 in all areas

  1. 2 points
    1. Propozycja będzie dziś wieczorem wdrażana 2. Autobalans jest zainstalowany nowy, testy 3. Pierwsza runda kamizelka i hełm jest zdezaktywowany, na następnej rundzie działa
  2. 1 point
    Rozmowa została przeprowadzona i wyjaśniona Gracz został odmutowany.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...